Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla toplumsal cinsiyet adaleti ile kadına yönelik şiddet konularında toplumsal farkındalık oluşturarak zihniyet dönüşümünü sağlamak gerekir. Bu dönüşümü sağlayacak çalışmalara zemin hazırlamak, üretilen fikirleri hayata geçirmek için Hasan Kalyoncu Üniversitesi  bünyesinde  Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADMER) kurulmuştur. Kadınların eğitim, sağlık, hukuk, siyaset ve iş yaşamındaki sorunlarına ilişkin araştırmalar yapmak, desteklemek ve bu araştırmalarda eşgüdümü sağlamak, işbirliği ve iletişimi güçlendirmek, ailenin toplumdaki yerini perçinleştirmek, kadınların etkin bireyler olmasını temel alarak; kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek Merkezi’mizin başlıca hedefleri arasındadır.