1-3 Kasım 2018 tarihlerinde KADMER’in organizasyon ve düzenlemesini üstlendiği Uluslararası Mardin Kadın Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin Valiliği, Dicle Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bu organizasyonun hazırlanmasında destek veren paydaşlarımızdır. Sempozyumda; kadın hakları, toplumsal cinsiyet siyaseti, kadına yönelik şiddet, kadın istihdamı, kız çocuklarının eğitimi, kadın sağlığı, göç ve kadın, kadın ve medya, kadın ve terör konularında bildiriler sunulmuştur. Sunulan tebliğler bağlamında kadına ve sorunlarına ilişkin öneriler ve çözümler ortaya koyan 25 maddelik bir sonuç bildirgesi yayınlanmıştır ( http://mardinkadinsempozyumu.com/bildirge.html ).