Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADMER) Müdürü Prof. Dr. Edibe Sözen tarafından kaleme alınan "Kadının Siyasi Dönüşümü" adlı bu çalışma, yakın geçmişten günümüze kadar olan süreçte kadının siyasi dönüşümünü anlatan ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yayınları'ndan 2017 yılında çıkan referans niteliğinde bir kitaptır.