Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADMER) ve KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği)  ortak olarak, 2015 yılında ‘Gaziantep’teki Mülteci Kadınlar ve Ailelerine Yönelik Sosyal Uyum Araştırması’ adlı bir proje yürütmüştür. Yapılan saha araştırmasının sonunda, elde edilen veriler bir rapor haline getirilmiştir. ‘Gaziantep’teki Mülteci Kadınlar ve Ailelerine Yönelik Sosyal Uyum Araştırma Raporu’nun sunumu 18.09.2015 tarihinde, çalışmayı yürüten tarafların katılımı ile Üniversitemizde gerçekleştirilmiştir.