Müdür: Prof. Dr. Edibe SÖZEN

Müdür Yardımcıları:

Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM

Öğr. Gör. Zeynep KÖSE

Üyeler:

Arş. Gör. Büşra ÖZTEKİN

Arş. Gör. Fatmagül BİLGİNER

Arş. Gör. Ömer Ertuğrul MERAL

Arş. Gör. Yıldız ÖZKÖK