Müdür: Prof. Dr. Edibe SÖZEN

    Müdür Yardımcıları:

  • Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM
  • Öğr. Gör. Zeynep KÖSE

    Üyeler:

  • Arş. Gör. Büşra ÖZTEKİN
  • Arş. Gör. Fatmagül BİLGİNER
  • Arş. Gör. Yıldız ÖZKÖK
  • Arş. Gör. Ömer Ertuğrul MERAL